Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Tijdelijke werkloosheid Terug

(laatste aanpassing 01/09/2020 – 10:45)

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht – corona die voor alle bedrijven geldt tot 31/08 wordt verlengd tot 31 december voor de HGO (hardst getroffen ondernemingen), dit zijn bedrijven die tijdens het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van de normale arbeidstijd tijdelijke werkloosheid hebben toegepast of die vallen onder de sectoren en activiteiten zoals gedefinieerd door de Minister van Werk. Voor de bedrijven die na 31/8 geen beroep meer kunnen doen op deze vereenvoudigde procedure, geldt een overgangsmaatregel naar de normale procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen tot 31/12.

 • Welke bedrijven komen in aanmerking voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht – Corona na 31 augustus?

 • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid – vereenvoudigde procedure aan na 31/8? – Formulier C106a – corona - HGO

 • Na 31/8: Wat indien mijn werknemer in quarantaine moet en telewerk niet mogelijk is?

 • Wat betekent de meldingsplicht in het kader van tijdelijke werkloosheid – corona?

 • Tijdelijke werkloosheid vanaf 1/9 voor werkgevers die geen beroep meer kunnen doen op de vereenvoudigde procedure corona-overmacht? Hoe zit dat precies?

 • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid economische redenen aan vanaf 1/9 voor bedienden? (overgangsregeling - > versoepelde procedure).

 • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid economische redenen aan vanaf 1/9 voor arbeiders? (overgangsregeling - > versoepelde procedure).

 • Mag ik het werk van mijn werknemer in quarantaine uitbesteden aan derden of aan studenten?

 • Hoe wordt een werkloosheidsuitkering belast in de eindbelasting?

 • Schorst tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn van de werknemer?

 • Moet ik als werkgever nog een aanvraag tijdelijke werkloosheid overmacht opstarten?

 • Genieten mijn werknemers die tijdelijk werkloos zijn een uitkering?

 • Wat moeten mijn werknemers doen die tijdelijk werkloos zijn?

 • Kan ik als werkgever tijdelijke werkloosheid aanvragen voor een arbeidsovereenkomst die al getekend is maar nog niet is aangevat?

 • Wat met het pre- en postnataal verlof van mijn medewerkers die in tijdelijke werkloosheid zijn?

 • Heb ik als zelfstandige ook recht op tijdelijke werkloosheid?

 • Tellen deze dagen van tijdelijke werkloosheid mee voor de berekening van de vakantierechten van mijn werknemers?

 • Mag het werk van mijn vaste werknemers in tijdelijke werkloosheid, uitgevoerd worden door andere werknemers, zoals flexijobbers, uitzendkrachten en studenten?

 • Wordt de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de eindejaarspremie?

 • Ik wil het inkomensverlies van mijn werknemers die nu tijdelijk werkloos zijn compenseren. Kan dit?

 • Kan de werkloosheidsuitkering gecombineerd worden met het uitoefenen van arbeidsactiviteiten?

 • Kan mijn werknemer in tijdelijke werkloosheid elders een flexi-job uitoefenen?


 • Ik heb flexi-jobbers in dienst, kan ik hen tijdelijk werkloos stellen?

 • Ik vraag voor al mijn werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan. Wat met de zieke werknemers?

 • Wat met een feestdag tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?

 • Ook tijdelijke werkloosheid voor de leerlingen in alternerende opleidingen?

 • Wat met mijn werknemers met een IBO-overeenkomst?

 • Ik vraag voor al mijn werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan. Wat met mijn jobstudenten?

 • Kan tijdelijke werkloosheid worden toegekend voor mijn grensarbeiders?

 • Kan een werknemer in tijdelijke werkloosheid een nieuwe tewerkstelling aanvatten?

 • Wat met een nieuwe werknemer die in dienst komt?

 • Kan er tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor een contract dat al getekend is maar nog niet is aangevat?


 • Kunnen mijn werknemers voor halve dagen tijdelijk werkloos zijn?

 • Geldt deze tijdelijke werkloosheid voor al mijn werknemers?

 • Kunnen perioden van tijdelijke werkloosheid worden afgewisseld met werkdagen?

 • Kan ik ook een deel van mijn personeel op overmacht zetten of moet dit voor het ganse personeelsbestand zijn?

 • Stel dat je 20 namen doorgeeft voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit wordt aanvaard door de RVA, kan je als werkgever dan toch nog beslissen om maar 10 werknemers effectief in tijdelijke werkloosheid te stellen?

 • Ik moet volledig verplicht sluiten – moet ik loon betalen?

 • Wat als ik als werkgever zelf besmet ben?

 • Kan er overmacht worden ingeroepen omdat er geen opvang is voor de kinderen?

 • Ik mag geen evenementen of sportactiviteiten meer organiseren

 • Ik ben toeleverancier van de horeca

 • Mijn bestaande tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen loopt juist af

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd