Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Nieuwe Maatregelen Terug

(laatste aanpassing 22/09/2020 – 11:30)

In deze rubriek informeren we over nieuwe of op stapel staande maatregelen.

STEUNMAATREGELEN VAN DE FISCUS – AFBETALINGSPLAN TOT 31/12/2020

Werkgevers die financiële moeilijkheden ondervinden door corona kunnen nog tot 31/12 steunmaatregelen vragen aan de fiscus. Het gaat over volgende maatregelen:

Dit kan zowel voor schulden op het vlak van bedrijfsvoorheffing als voor de personenbelasting, BTW, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.

TIJDELIJKE TEWERKSTELLING VAN TIJDELIJK WERKLOZEN EN SWT’ERS IN VITALE SECTOREN WORDT VERLENGD TOT 31/10/2010

Werknemers in tijdelijke werkloosheid of zelfs werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) die in deze vitale sectoren willen werken, kunnen 75% van hun uitkering behouden terwijl ze een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector. Deze maatregel liep af op 31 augustus maar wordt nu verlengd tot 31 oktober 2020. Vitale sectoren zijn de land-, tuin- en bosbouw.

INSCHRIJVEN VAN WERKNEMERS IN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ALS WERKZOEKENDE NA 3 MAANDEN

In principe moet een werknemer die tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Tijdens de corona-periode werd deze verplichting echter tijdelijk opgeschort. Deze opschorting loopt tot 1 oktober 2020, wat concreet het volgende betekent:

Wie zich op 1 januari 2021 nog in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona bevindt, moet zich inschrijven als werkzoekende. Deze maatregel geldt overigens ook voor wie op deze datum al 6 maanden tijdelijk werkloos is wegens economische redenen.

VERLENGING OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN.

Op vrijdag 31 juli is aangekondigd door de bevoegde minister dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd zal worden.

De tijdelijke maatregel zou tot en met 31 augustus gelden, maar wordt nu verlengd tot 31 december voor zelfstandigen die nog steeds verplicht gesloten zijn (bv. evenementensector) of voor de zelfstandigen die volledig afhankelijk zijn van bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn.

VERLENGING RELANCEPREMIE

De tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart, de relancepremie, wordt verlengd tot en met 31 oktober. Deze premie geldt voor zelfstandigen die tot minstens 3 mei verplicht gesloten waren. De Ministerraad laat de mogelijkheid om deze maatregel, in functie van de evaluatie ervan, verder te verlengen tot en met 31 december 2020.

Let wel, het tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen wordt niet meer verlengd na 31/8.

MINNELIJKE AFBETALINGSPLANNEN RSZ

Het minnelijk afbetalingsplan voor de sociale bijdragen bestond reeds voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. Er is nu een wetsontwerp dat voorziet in de verlenging van deze maatregelen voor het derde en het vierde kwartaal van 2020. Deze minnelijke afbetalingsplannen maken het mogelijk om maandelijkse betalingen toe doen voor een periode van maximaal 24 maanden. Wij houden u verder op de hoogte, wanneer deze wet gestemd wordt en gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

UITBREIDING VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE TOT 31 DECEMBER 2020

De aanmoedigingspremie die eerder voorzien was tot 30 juni 2020 wordt verlengd tot 31 december 2020. De premie moedigt werknemers aan om deeltijds te gaan werken en zo ontslagen te vermijden. Vanaf 1 april komen ook werknemers in aanmerking die tewerkgesteld zijn bij ondernemingen die een daling hebben van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand die voorafgaat aan de onderbreking en dit in vergelijking met dezelfde maand van het jaar voordien.

De werkgever moet dit aantonen door een plan op te stellen waaruit deze daling blijkt, maar ook welke arbeidsherverdelende maatregelen door de werknemer worden genomen. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68,64 en 171,6 euro. De aanvraag dient wel steeds in volledige maanden te gebeuren.

Vlaams Beschermingsmechanisme – bijkomende steun voor ondernemingen met omzetverlies in periode 1 augustus tot 30 september

De Vlaamse regering voorziet bijkomende steunmaatregelen voor ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet zien dalen met tenminste 60% (in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar). De steunbijdrage wordt voorzien in functie van de omzet, maar is geplafonneerd tot maximum 15000 euro.

De steunbijdrage is als volgt :

De aanvraag kan pas gebeuren vanaf oktober. Meer informatie vind je terug op de website van de VLAIO.

Uitbreiding van de handelshuurlening

De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro. De aanvraag kan ingediend worden tot 1 oktober 2020. Meer informatie over de bijkomende voorwaarden vind je op de website van de VLAIO.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd