Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Nieuws Terug

(laatste aanpassing 26/03/2021 – 14:13)

In deze rubriek informeren we over nieuwe of op stapel staande maatregelen.

Nieuw: De maatregelen van het overlegcomité van 24 maart 2021

In een notendop lichten wij u de maatregelen toe die het Overlegcomité nam op 24 maart en die voor u als werkgever of als onderneming relevant zijn De maatregelen kaderen binnen een breed ‘afkoelingspakket’ en gaan in op zaterdag 27 maart 2021. We baseren ons hiervoor op de persberichten die hierover tot dusver verschenen zijn. Het Ministerieel Besluit hieromtrent wordt eerstdaags verwacht.

Strengere controles op verplicht telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Als werkgever zal u vanaf zaterdag 27 maart een register moeten bijhouden waarin de planning staat opgenomen van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Vanaf zaterdagavond 27 maart wordt er op de portaalsite van de RSZ een registratietool gelanceerd. Elke onderneming dient elke maand in te vullen hoeveel personeelsleden het telt per filiaal en hoeveel personeelsleden taken uitvoeren waarbij telewerk onmogelijk is. Bij een eventuele controle zal de sociale inspectie makkelijker kunnen vergelijken met de werkelijke situatie op de werkplek. 

Opnieuw sluiting van de niet-medische contactberoepen

De sluiting gaat in op zaterdag 27 maart en duurt 4 weken.

Het gaat daarbij om:

  • de schoonheidssalons;
  • de niet-medische pedicurezaken;
  • de nagelsalons;
  • de massagesalons;
  • de kapperszaken en barbiers;
  • de tatoeage- en piercingsalons.

Bedrijfsleiders van een verplicht gesloten onderneming hebben recht op een dubbel overbruggingsrecht. Voor de werknemers van deze ondernemingen geldt uiteraard dat zij ook gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Deze mogelijkheid was al eerder verlengd tot 30 juni 2021.

Niet-essentiële winkels- enkel op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen openblijven, maar enkel nog klanten ontvangen op afspraak. Het maximum aantal klanten dat aanwezig mag zijn in de winkel  hangt af van de oppervlakte van de winkel, maar sowieso is het maximum 50 klanten. Twee personen die tot hetzelfde gezin behoren mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte zelf niet betreden wordt. 

Essentiële winkels –de regels blijven onveranderd

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

Onderwijs en kampen

Omwille van de opschorting van de lessen van alle onderwijsniveaus van 29 maart tot en met 2 april kunnen ouders kampen met een opvangprobleem. Werknemers kunnen hiervoor een beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Belangrijk hierbij is dat je dit als werkgever niet kan weigeren. Reeds op 19 maart werd beslist dat deze regeling ook mogelijk was voor werknemers met kinderen die kampen met een opvangprobleem tijdens de paasvakantie omwille van een annulatie van een kamp in deze periode.

VERLENGING VAN BESTAANDE ÉN NIEUWE STEUNMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BESTRIJDING VAN DE CORONACRISIS

Op vrijdag 12 februari besliste de federale regering een aantal nieuwe steunmaatregelen te lanceren alsook een aantal bestaande steunmaatregelen te verlengen. We zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

Verlenging van bestaande steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers

Nieuwe steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Specifiek voor zelfstandigen komt er een verlenging van de bestaande steunmaatregelen tot en met 30 juni 2021:

Van zodra er meer details bekend worden gemaakt over de uitwerking en de concrete modaliteiten van bovenstaande maatregelen, brengen we u verder op de hoogte.

NIEUWE CAO ROND VERPLICHT TELEWERK

Een nieuwe cao creëert een juridisch kader voor het telewerk dat verplicht wordt opgelegd door de overheid. Deze cao geldt van 26 januari 2021 tot 31 december 2021.
De cao is enkel van toepassing op ondernemingen die nog geen beleid hebben uitgewerkt rond telewerk. Het kan daarbij gaan over bepalingen in het arbeidsreglement, individuele overeenkomsten met werknemers, een ondernemings-cao of een policy rond telewerk.

Afspraken maken

Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over:

Arbeidsduur

Inzake de arbeidsduur is het zo dat de werknemer zelf zijn werk regelt binnen het kader dat geldt in de onderneming. Eventueel kunnen er aparte specifieke regels worden opgesteld over het uurrooster bij telewerk. Als die er niet zijn, volgt de werknemer het uurrooster zoals dat geldt wanneer er gewerkt wordt op het bedrijf zelf.

Bereikbaarheid

Er dient te worden vastgelegd op welke tijdstippen of binnen welke tijdsvakken de werknemer bereikbaar moet zijn.

Werklast

Voor de werknemer gelden dezelfde werklast en de prestatienormen zoals van toepassing wanneer hij op het bedrijf zou werken.

Controle op het telewerk

Op gepaste en proportionele wijze, mag de werkgever het werk of de resultaten van de werknemers controleren. De werknemers dienen wel geïnformeerd te worden over de wijze waarop met dit doet en er dient rekening te worden gehouden met de privacy van de werknemers.

Bescherming bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens moeten ook tijdens het telewerk beschermd worden. De werkgever dient zijn werknemers hierover te informeren.

Welzijn van de werknemer

De cao omvat ook specifieke bepalingen inzake het welzijn van de werknemer. In grote lijnen gaat het dan over:

VERLENGING STEUNMAATREGELEN RSZ VOOR HET 1E EN HET 2E KWARTAAL VAN 2021

Er worden geen sancties opgelegd wanneer de voorschotten voor het 1e en het 2e kwartaal niet worden betaald.
Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor de bijdragen voor het 1e en het 2e kwartaal van 2021 net als voor de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie (vakantiejaar 2020). Deze maatregel was reeds van kracht voor de 4 kwartalen van 2020 en wordt nu dus verlengd.

GEEN GELIJKSTELLING VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE IN 2021 VOOR TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

Van 1 februari tot en met 31 december 2020 werden dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur).
Dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus werden tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Het is momenteel niet voorzien om die gelijkstelling te verlengen in 2021.Op dit moment is er voor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus die in 2021 worden aangegeven geen enkele gelijkstelling voorzien voor de jaarlijkse vakantie.

VERKLARING OP EER VOOR ESSENTIËLE REIZEN VANAF 27 JANUARI

Van 27 januari tot en met 1 maart 2021 gelden er nieuwe en strengere maatregelen met betrekking tot buitenlandse reizen. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan. Het gaat dan over professionele verplaatsingen zoals zakenreizen en grensarbeid, verplaatsingen om humanitaire redenen, studieredenen, gezinsredenen,…. Wie zich om één van deze redenen verplaatst dient steeds een verklaring op eer te kunnen voorleggen. De overheid stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking. De verklaring op eer dient te worden ondersteund door de nodige documenten die de verplaatsing rechtvaardigen én de verklaring moet gelinkt worden aan het verplicht in te vullen Passenger Locator Form (PLF).

Iedereen die terugkeert uit een rode zone, langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en langer dan 48 uur in België zal verblijven, moet 10 dagen in quarantaine. Deze verplichting vervalt uitzonderlijk voor werknemers die een kritische functie uitoefenen in een essentiële sector of op basis van de zelfevaluatie geen hoog risico vormen. Wie reisde met het vliegtuig, schip, trein of bus (buiten de EU of Schengenzone) of langer dan 48 uur in het buitenland verbleef of in België zal verblijven, moet zich bovendien laten testen.

Specifiek voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België komen, geldt dat zij verplicht 10 dagen in quarantaine moeten. Daarenboven moeten zij zich laten testen op dag 1 én op dag 7. Ook niet-inwoners die naar België reizen, moeten een negatieve test voorleggen vooraleer ze naar België vertrekken. Bij aankomst worden ze opnieuw getest.

Voor grensarbeiders die België binnenkomen (en in de regel minder dan 48 uur hier verblijven), geldt de quarantaine en de verplichte test voorlopig niet. Zij moeten wel de nieuwe verklaring op eer invullen en bij zich hebben.

FLITSCONTROLES OP VERPLICHT TELEWERK WORDEN VERLENGD TOT EIND FEBRUARI 2021

Begin januari startten de sociale inspectiediensten met een controleactie in het kader van het verplichte telewerk in de tertiaire sector (dienstensector). Tijdens deze controles wordt er voornamelijk gecontroleerd op de naleving van de preventie- en hygiënemaatregeling met betrekking tot COVID19. Klik hier om de checklist te controleren.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd