Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

HULPMAATREGELEN VOOR WERKGEVERS Terug

(laatste aanpassing 06/04/2020 – 09:45)

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.
 2. RSZ-Bijdragen.
 3. Federale fiscale maatregelen
 4. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
 5. Maatregelen vanuit de Vlaamse overheid
  • Hinderpremie
  • Nieuw (01-04-2020) : Compensatiepremie voor ondernemers
  • Nieuw (01-04-2020): Waarborgverhoging van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro voor grotere bedrijven.
  • Nieuw (01-04-2020) Achtergestelde leningen
  • Nieuw (01-04-2020) Noodfonds
  • Crisiswaarborg
  • Vlaamse belastingsmaatregelen
  • Aanmoedigingspremie voor werknemers
  • Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
  • Steunmaatregelen toerisme
 6. Steunmaatregelen land- en tuinbouwsector

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht (voor werknemers) wordt apart besproken in de rubriek tijdelijke werkloosheid. De maatregelen voor zelfstandigen (bedrijfsleiders) worden besproken in de rubriek ‘hulpmaatregelen voor zelfstandigen’.

2. RSZ-Bijdragen.

A. Minnelijke afbetalingsplannen

Werkgevers die omwille van het corona-virus met betalingsproblemen kampen voor de rsz-bijdragen, kunnen een afbetalingsplan krijgen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie hierover vind je terug op:
https://rsz.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

B. Automatisch uitstel van betaling voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Er is besloten over te gaan tot het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 voor ondernemingen die volledig gesloten zijn. . De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. Deze maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën die verplicht gesloten zijn:

U kan zelf nagaan of u tot deze doelgroep behoort op https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid

C. Uitstel van betaling na voorafgaande aangifte verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om te sluiten.

Ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten krijgen uitstel na een verklaring op eer.

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

U kan deze verklaring op eer zelf op de portaalsite van de RSZ doen indien u over de inloggegevens beschikt. U kan deze ook verkrijgen via de portaalsite van de RSZ na het doorlopen van een procedure

D. Uitstel van betaling na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

U kan deze verklaring op eer zelf op de portaalsite van de RSZ doen indien u over de inloggegevens beschikt. U kan deze ook verkrijgen via de portaalsite van de RSZ na het doorlopen van een procedure.

3. Federale fiscale maatregelen

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Een volledig overzicht van de bijkomende steunmaatregelen vanuit de FOD Financiën, vindt u hier onder of via onderstaande link.
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN
Aangifte over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
Opgave over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

4. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten;

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

5. Maatregelen vanuit de Vlaamse overheid

Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

De hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart worden aangevraagd via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met ministens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. En als je daarna je zaak nog moet gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Voor meer info over de voorwaarden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Via onderstaande link kan je je contactgegevens achterlaten, wanneer je wil weten wanneer en hoe de corona hinderpremie kan aangevraagd worden.
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Waals Gewest

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/main

Compensatiepremie voor ondernemers

Ondernemingen die een omzetverlies van 60% of meer ervaren in de periode van 14 maart tot 30 april hebben recht op een eenmalige forfaitaire premie van 3000 euro. Dit gebeurt via een verklaring op eer. Voor bestaande bedrijven wordt de omzet in deze periode vergeleken met de omzet in dezelfde periode van vorig jaar. Voor starters wordt dit vergeleken met de cijfers vooropgesteld in hun financieel plan. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben, wanneer zij, door de hoogte van hun inkomen, sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, recht op deze premie van 3000 euro. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Waarborgverhoging van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro voor grotere bedrijven.

Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt nu uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen. De Vlaamse regering wil het risico daarvoor verdelen met de banken, en uit het vaarwater van de federale steunmaatregelen blijven.

Achtergestelde leningen

Voor start-ups en scale-ups komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet. Hiervoor wordt door de Vlaamse overheid 250 miljoen euro voorzien.

Noodfonds

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media en de jeugdsector.

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z

Meer informatie vind je via onderstaande link: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Vlaamse belastingsmaatregelen

Een volledig overzicht van alle maatregelen vindt u hier: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Hiervoor dien je contact op te nemen met je dossierbehandelaar.

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Voor meer informatie: https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector

6. Steunmaatregelen land- en tuinbouwsector – VERHOGING VAN HET AANTAL DAGEN GELEGENHEIDSARBEID

De seizoensarbeiders die reeds op het grondgebied zijn mogen langer in het systeem van de plukkaart blijven om zo het tekort ( omdat anderen niet kunnen komen ) op te vangen.

Zolang de crisis duurt, kan er een tweede plukkaart afgeleverd worden aan dezelfde persoon. De bestaande contingenten worden in die zin aangepast.

Concreet komt dit erop neer dat:

Een volledig overzicht van de maatregelen, specifiek voor de land- en tuinbouwsector vindt u hier https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/maatregelen-land-en-tuinbouw-door-coronacrisis

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd