Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN Terug

(laatste aanpassing 17/11/2020 – 08u30)

Op vrijdag 12 februari kondigde de federale regering een aantal nieuwe steunmaatregelen aan en werd besloten een aantal bestaande steunmaatregelen te verlengen. Specifiek met betrekking tot steunmaatregelen voor zelfstandigen gaat het over:

 • de verlenging tot en met 30 juni 2021 van het dubbel crisisoverbruggingsrecht. Dit is er voor zelfstandigen uit de verplicht gesloten sectoren en voor wie daarvan afhankelijk is;
 • de verlenging tot en met 30 juni 2021 van het enkel crisisoverbruggingsrecht .Dit geldt voor de zelfstandigen die wel nog kunnen werken, maar die geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 40% en voor wie in quarantaine moet of niet kan werken omdat een kind niet naar school kan;
 • de aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen met een uitkering aan het tarief als samenwonende, tot het niveau van het overbruggingsrecht;
 • de tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht: een betere toegankelijkheid voor starters en het behoud van de pensioenrechten;
 • het extra uitstel voor de betaling van de vennootschapsbijdrage.
 1. Overbruggingsrecht
 2. Uitstel van betaling van voorlopige sociale bijdragen met een jaar
 3. Vermindering van voorlopige sociale bijdragen
 4. Vrijstelling van sociale bijdragen
 5. Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen
 6. Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

1. OVERBRUGGINGSRECHT

1a. Het crisisoverbruggingsrecht in geval van verplichte sluiting

In geval van verplichte sluiting heeft u als zelfstandige recht op het crisisoverbruggingsrecht. Deze maatregel loopt nog tot en met december. De regering heeft een dubbele overbruggingsuitkering aangekondigd voor oktober en november voor de sectoren en bedrijven die verplicht moeten sluiten.

1b. Het crisisoverbruggingsrecht in geval van vrijwillige sluiting

In geval van een vrijwillige sluiting heeft u als zelfstandige recht op het crisisoverbruggingsrecht. Als u niet onder de verplichte sluitingen valt, maar minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten was, kon je tot en met augustus het crisisoverbruggingsrecht aanvragen. Je dient wel aan de hand van objectieve elementen een duidelijke link met de coronacrisis te kunnen aantonen.

1c. Het heropstart-overbruggingsrecht

Wanneer je volledig terug bent opgestart, kan je als zelfstandige onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het heropstart-overbruggingsrecht. Één van de voorwaarden is bijvoorbeeld een daling van de omzet of van de bestellingen met minstens 10%.  Deze maatregel is bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Deze maatregel werd verlengd tot en met eind december.

1d. Het klassiek overbruggingsrecht in geval van onderbreking door quarantaine

Wanneer je als zelfstandige zelf in quarantaine of wanneer je de zorg moet opnemen voor één van je kinderen omdat de klas, de school, de crèche of het opvangcentrum gesloten is, dan kan je als zelfstandige een beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht.

Neem contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten voor meer informatie en voor de concrete aanvraag.

2. Uitstel van betaling van voorlopige sociale bijdragen met een jaar.

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel werd verlengd en geldt niet langer enkel voor de eerste 2 kwartalen van 2020, maar voor alle kwartalen van 2020 én voor alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

3. Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

4. Vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van betaling van de voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2020 én voor alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020 aanvragen.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociale verzekeringsfonds.

Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Neem in alle gevallen contact op met je sociale verzekeringsfonds.

5. Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De sociale verzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

7. uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

Elk jaar moeten de vennootschappen een vennootschapsbijdrage betalen. Dit is een forfaitaire bijdrage bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Gelet op de impact van de COVID-19-pandemie op de activiteit en de inkomsten van de bedrijven, wordt de uiterste datum voor betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschoven van 30 juni 2020 naar 31 oktober 2020. Ondertussen is dit nog verder verschoven: de jaarlijkse vennootschapsbijdrage dient pas tegen 31 december 2020 betaald te worden.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd