Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Strategisch advies

Het bepalen van doelstellingen en het uitwerken van een strategie om die te realiseren zijn de basis voor succes. Advies, gebaseerd op kennis en ervaring van anderen, kan daarbij een enorme hefboom zijn.

Bent u een gemotiveerde starter of een organisatie in problemen? Heeft uw organisatie nood aan heroriëntatie? Of moeten de verhaallijnen na een overdracht of fusie dringend op elkaar worden afgestemd?

Afstemmen van doelstellingen en strategie

Iedere organisatie, klein of groot, beginnend of ervaren, heeft haar eigen strategie. En net zoals de doelstellingen van die organisatie regelmatig (moeten) worden bijgesteld, moet ook de strategie daar telkens opnieuw op worden afgestemd.

Aan de hand van een grondige doorlichting brengt Sodiwe de knelpunten en opportuniteiten van uw organisatie glashelder in kaart. Zowel intern als extern. Het feit dat we uw organisatie als buitenstaander bekijken heeft het voordeel dat we objectiever observeren en kritischer analyseren.

Individuele coaching versus breder draagvlak

Afhankelijk van uw specifieke situatie kunt u opteren voor een snellere, pragmatische aanpak (focus op coaching) of voor een proces waarbij we een breder draagvlak creëren in uw organisatie (focus op procesbegeleiding én inhoud).

In beide gevallen adviseert en begeleidt Sodiwe u bij alle stappen in het strategisch proces:

  • Opstellen van een missie en/of visie die meer is dan een papieren tijger
  • Maken van analyses, zowel gericht op de interne organisatie als op de omgeving waarbinnen de organisatie actief is
  • Bepalen van doelstellingen, zowel strategisch als operationeel
  • Vertalen van doelstellingen en strategieën in concrete actieplannen
  • Ontwikkelen van een instrumentarium voor monitoring en evaluatie
  • Schrijven en redigeren van strategische plannen
  • Integrale project- en procesbegeleiding
Nood aan strategisch advies? Laat ons dan snel kennismaken.
Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd