Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Vraag subsidies aan voor advies

Sodiwe is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zowel voor de pijlers advies als opleiding.

Via de kmo-portefeuille kunt u subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Op voorwaarde dat die diensten worden ingekocht bij geregistreerde dienstverleners en dat u aan een aantal andere voorwaarden voldoet.

Wie kan gebruik maken van de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s in de privésector en beoefenaars van een vrij beroep, met een vestiging in het Vlaamse Gewest.

Ook geregistreerde dienstverleners kunnen steun aanvragen op voorwaarde dat ze zelf een kmo zijn die in aanmerking komt en dat ze beroep doen op een derde geregistreerde dienstverlener.

Publieke dienstverleners en vzw’s komen niet in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.

Voor de precieze inhoud van de voorwaarden waaraan u moet voldoen verwijzen we u naar de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidie krijgt u?

In de kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 EUR, het steunpercentage bedraagt 30%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 EUR via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 20%.

Bijvoorbeeld: Wanneer u op jaarbasis voor 5.000 EUR professioneel advies of opleidingen inkoopt bij Sodiwe als kleine onderneming, betaalt u zelf 3.500 EUR en kan u de overige 1.500 EUR via de kmo-portefeuille laten betalen. Ervan uitgaande uiteraard dat u voldoet aan de voorwaarden.

Meer info

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op het nummer 015-45 12 78 of via advies@sodiwe.be. Of bel het gratis info-nummer van de Vlaamse overheid: 1700.

Alle informatie over de kmo-portefeuille vindt u ook op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Het registratienummer van Sodiwe Advies is DV.A214235.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd