Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Nieuwe Europese verordening verwerking persoonsgegevens (GDPR)

De nieuwe Europese verordening verwerking persoonsgegevens (General Data Protection Regulation) bevat de vernieuwde regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 moet iedereen deze regels toepassen. Onder de persoonsgegevens vallen de medewerkersgegevens, maar ook andere persoonsgegevens. Denk maar aan leveranciers, prospecten, klanten, …

Voor u als werkgever, brengt de GDPR twee belangrijke verplichtingen met zich mee. Enerzijds moet u uw werknemers informeren en anderzijds moet u alle verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens documenteren in een dataregister.

Wat vindt u onder Mijn Sodiwe?

Om aan de eerste verplichting te voldoen, wordt er een privacy kennisgeving ter beschikking gesteld op Mijn Sodiwe. Deze kan u gebruiken om uw medewerkers te informeren hoe u persoonsgegevens verzamelt, hoe deze worden beschermd, hoelang u ze bewaart, …

Voor de tweede verplichting van het dataregister, vindt u een modelregister op Mijn Sodiwe. Dit is het register dat door de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voorheen de privacy commissie) ter beschikking wordt gesteld.

Sodiwe, als gegevensverwerker, erkent ook het belang van de GDPR en voldoet aan de regels of is dus GDPR-compliant. Op Mijn Sodiwe vindt u onze verwerkingsclausule waarin wij verklaren dat wij uw persoonsgegevens verwerken conform de Europese Verordening.

Meer informatie?  Lees onze infonota.

Indien u extra informatie wenst, kan u terecht op gdpr@sodiwe.be.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd