Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden
05/10/2018
TERUG NAAR OVERZICHT

Adoptieverlof wordt uitgebreid en nieuwe regeling rond pleegouderverlof

Met de wet van 6 september 2018 wordt het adoptieverlof uitgebreid en een pleegouderverlof ingevoerd.
 
HET ADOPTIEVERLOF WORDT UITGEBREID
Op dit moment wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de leeftijd van het adoptiekind om het adoptieverlof te bepalen. Het adoptieverlof bedraagt zes weken per adoptieouder indien het adoptiekind bij het begin van dit verlof minder dan drie jaar is en vier weken indien het kind ouder is.
 
Met de wetswijziging wordt er geen onderscheid meer gemaakt op basis van de leeftijd en geldt er altijd een recht van zes weken per adoptieouder. Indien het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid kan dit maximum 12 weken bedragen.
 
De uitbreiding bedraagt:
•vanaf 1 januari 2019: met 1 week;
•vanaf 1 januari 2021: met 2 weken;
•vanaf 1 januari 2023: met 3 weken;
•vanaf 1 januari 2025: met 4 weken;
•vanaf 1 januari 2027: met 5 weken.
 
Het adoptieverlof van 6 weken per adoptieouder (ongeacht de leeftijd van het kind) wordt voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen met 1 week per twee jaar opgetrokken vanaf 1/1/2019 om in 2027 te komen op een totaal van 11 weken. Van deze 11 weken zal elke adoptieouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide adoptieouders worden verdeeld.
 
INVOERING VAN HET PLEEGOUDERVERLOF
In het kader van langdurige pleegzorg wordt er een pleegouderverlof ingevoerd. Tot op heden bestond er enkel het recht op afwezigheid van de pleegouders om bepaalde verplichtingen of formaliteiten in orde te brengen.
 
Met de invoering van het pleegouderverlof kan de pleegouder ook tijd vrijmaken voor zorgtaken voor de kinderen. Het nieuwe pleegouderverlof is enkel voor langdurige pleegzorg waarbij het bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. De duur van het pleegouderverlof bedraagt, net zoals het adoptieverlof, zes weken per ouder ongeacht de leeftijd van het kind.  Deze duur zal opgetrokken worden op dezelfde manier als het adoptieverlof, namelijk 1 week per twee jaar vanaf 1/1/2019 om in 2027 te komen op een totaal van 11 weken. Van deze 11 weken zal elke pleegouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide pleegouders worden verdeeld.
 
INWERKINGTREDING
De uitbreiding van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof gaan in op 1 januari 2019.

 

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier
Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd