Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden
03/01/2019
TERUG NAAR OVERZICHT

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden in 2019

Gepensioneerden mogen een beroepsactiviteit uitoefenen zonder dat dit een invloed heeft op de uitkering van het pensioen. Voorwaarde is wel dat het inkomen van die activiteit in 2018 niet boven bepaalde grenzen ligt. 
 
Sinds 2015 mag een gepensioneerde onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt of wanneer hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan bewijzen.
 
De leeftijdsvoorwaarde moet niet vervuld zijn bij de ingang van het pensioen. De loopbaanvoorwaarde daarentegen moet wel bereikt zijn op het moment van de oppensioenstelling.
 
 
WELKE ZIJN DE TOEGELATEN BEDRAGEN VOOR 2019?
Voor de inkomsten van 2019 zijn onderstaande grensbedragen van toepassing:
 
Statuut
Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen
Uitsluitend overlevingspensioen
 
Werknemer jonger dan 65 jaar
zonder kinderlast
8.172,00 EUR
19.027,00 EUR
met kinderlast
12.258,00 EUR
23.784,00 EUR
Zelfstandige jonger dan 65 jaar
zonder kinderlast
6.538,00 EUR
15.222,00 EUR
met kinderlast
9.807,00 EUR
19.027,00 EUR
 
Werknemer vanaf 65 jaar met echtgenoot die gezinspensioen geniet
Zonder kinderlast
23.604,00 EUR
Met kinderlast
28.712,00 EUR
Zelfstandige vanaf 65 jaar met echtgenoot die gezinspensioen geniet
Zonder kinderlast
18.883,00 EUR
Met kinderlast
22.969,00 EUR
 
HOE WORDT HET INKOMEN VAN DE GEPENSIONEERDE BEREKEND?
Het inkomen dat voor een loontrekkende activiteit in aanmerking wordt genomen, is het totaal van het bruto beroepsinkomen vóór de aftrek van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.
 
Dit inkomen omvat niet alleen het loon voor de effectieve arbeid, maar ook het enkel vakantiegeld, eindejaarspremie, voordelen in natura, gewaarborgd loon en alle andere loonvoordelen die krachtens de overeenkomst verworven zijn. Sinds 2015 wordt ook rekening gehouden met eventuele opzeggingsvergoedingen, afscheidsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen.
 
Voor een zelfstandige activiteit wordt uitgegaan van de netto inkomsten, dus van de bruto beroepsinkomsten waarvan uitgaven en beroepslasten zijn afgehouden door de administratie.
 
WELKE SANCTIES ZIJN ER BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGELATEN BEDRAGEN?
Bij een overschrijding van de grensbedragen is er, ongeacht de omvang, steeds een vermindering van het pensioen van toepassing in verhouding tot het percentage van de overschrijding.
 
In bepaalde gevallen zal de gepensioneerde zelf nog een aangifte moeten doen van zijn beroepsactiviteit.
 
Een volledige en gedetailleerde uitleg inzake de toegelaten arbeid voor gepensioneerden kan u terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen, www.onprvp.fgov.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd